Kedy:
23. apríl 2024 celý deň
2024-04-23T00:00:00+02:00
2024-04-24T00:00:00+02:00
Kde:
mesto Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske
038 5363011

Upracme si mesto

 

ČISTIŤ SA BUDE:
Bezprostredné okolie bytových domov a verejných priestranstiev (odstraňovanie buriny zo záhonov, vyhrabanie lístia, tráv, čistenie od odpadov). Odstraňovanie zvyškov posypového materiálu zo spevnených plôch a parkovísk.

KDE SA BUDE ODPAD DÁVAŤ:
LÍSTIE – do veľkoobjemových zberných vriec (žochy), poprípade nahrabané voľne uložiť na hromadu. ODPAD – priamo do zberných nádob na zmesový odpad alebo do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob na zmesový odpad.

Veľkoobjemné žochy, prípadne vrecia, si treba prevziať‘ od bytových hospodárov, resp. na MsÚ č. dverí 37.

ODPAD ODVEZÚ 23.04.2024 – 25.04.2024 Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.

Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov odpadov z domácností, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, prípadne je možné ich zaniesť na zberný dvor.

Čistenie mesta sa uskutoční v rámci Dňa Zeme, ktorý je 22.4.2024.