Sväté omše a obrady naživo z kostola Božského Srdca Ježišovho Partizánske sú vysielané prostredníctvom portálu EKOSTOL.SK. Vysielanie je aktívne približne 10 – 15 minút pred začiatkom omše.

 

 

 

 

 


Prehľad svätých omší v Partizánskom a okolí – portál dokostola.sk

(Tento rozpis nie je platný počas nariadenia v súvislosti s pandémiou Covid-19.)