Mesto Partizánske

Adresa: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Telefón: +421 38 5363011 (ústredňa)
E-mail: sekretariat@partizanske.sk
Webstránka: www.partizanske.sk

 


Našimi partnermi sú organizácie, združenia, spolky a športové kluby pôsobiace na území mesta Partizánske, ktoré sa podieľajú na tvorbe obsahu pridávaním pozvánok na podujatia, ktoré organizujú.

Mestské panoramatické 3D kino

Adresa: Ul. generála Svobodu 1141/3, 958 01 Partizánske
Telefón: +421 903 519306, +421 38 7492512
E-mail: kinope@stonline.sk
Webstránka: www.kinope.sk
FB: @kinope.sk


Mestská umelecká agentúra Partizánske

Adresa: Ul. Makarenkova 214, 958 01 Partizánske
Telefón: +421 38 7493815
E-mail: vankova@muap.sk
Webstránka: www.muap.sk
FB: @mestskaumeleckaagentura


Hvezdáreň v Partizánskom

Adresa:
Telefón: +421 38 7497108
E-mail: hvezdap@hvezdaren.sk
Webstránka: www.hvezdaren.sk
FB: @Hvezdaren


Turistický klub Horec Partizánske

Adresa: Peter Horváth, Horská 1298/5, 958 06 Partizánske
Telefón:
+421 903 486497, +421 944 902380
E-mail: tkhorec@szm.sk, lu@wing.sk
Webstránka: www.tkhorec.eu
FB:  – – –


FK Tempo Partizánske

Adresa: Rudolfa Jašíka 1646/73, 958 01 Partizánske
Telefón:
0908/884 982 (p. Jakubík, podpredseda)
E-mail: fktempo.pe@mail.com 
Webstránka: www.fktempope.sk/
FB: @fk.tempo.pe


FbK Harvard Partizánske

Adresa: Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske
Telefón:
+421 908 790660
E-mail: harvard.partizanske@gmail.com
Webstránka: www.fbkharvard.sk
FB: @harvard.sk