https://lh3.googleusercontent.com/IYwPmn1i7_gxqZNIXgjGzp90_xfETJQ9jYR0LWw1VP5GvI1Kc8TUIe0WrE4Qk7JafjU=s180

Partizánske realizuje projekt Separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý rieši zber, prepravu a dotrieďovanie papiera, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), skla a kovových obalov vrecovým a kontajnerovým systémom.

Triedený zber odpadov sa v zástavbe bytových domov vykonáva prostredníctvom zberných nádob o objeme 1100 l na zber papiera, plastov, VKM, skla a kovových obalov v intervaloch 1-krát za 1 až 3 týždne, prípadne podľa potreby. V rodinných domoch sa používajú farebne rozlíšené vrecia, pričom plasty a VKM sú vyvážané 12-krát do roka, papier 3–krát do roka, sklo 2-krát do roka a kovové obaly 2–krát ročne.

Partizánčania bývajúci v rodinných domoch niekedy pri mnohých povinnostiach však zabudnú vyložiť vrecia s vyseparovaným odpadom. Preto sa niekoľkí na nás obrátili s prosbou zverejniť v kalendári podujatí aj termín odvozu toho-ktorého odpadu, čo však bolo veľmi obtiažne. Našli sme však jednoduchú Android aplikáciu, ktorá presne toto zabezpečuje, dokonca vás upozorní na nadchádzajúci termín, aby ste vrece nezabudli vyložiť pred bránu svojho domu.

Pri inštalácii si vyberte, v ktorej mestskej časti Partizánskeho bývate. Partizánske A sú mestské časti Centrum, Šimonovany, Štrkovec, Partizánske B zahŕňa Malé Bielice, Veľké Bielice a Návojovce. Veríme, že Vám táto aplikácia pomôže.

Teraz na Google Play

PARTIZÁNSKE "A"  PARTIZÁNSKE "B"