Kedy:
21. november 2023 celý deň
2023-11-21T00:00:00+01:00
2023-11-22T00:00:00+01:00
Kde:
Mesto Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske
038 5363037

Upracme si mesto

ČISTIŤ SA BUDE bezprostredné okolie bytových domov a verejných priestranstiev (odstraňovanie buriny zo záhonov, vyhrabanie lístia, tráv, čistenie od odpadov).

KDE SA BUDE ODPAD DÁVAŤ:
LÍSTIE – do veľkoobjemových zberných vriec (žochy), prípadne nahrabané voľne uložiť‘ na hromadu.
ODPAD – priamo do zberných nádob na zmesový odpad alebo do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob na zmesový odpad.
Veľkoobjemné žochy, prípadne vrecia, si treba prevziať od bytových hospodárov, resp. na MsÚ č. dv. 37.

ODPAD ODVEZÚ 22.11.2023 (streda) Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.

Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov odpadov z domácností, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, prípadne je možné ich zaniesť na zberný dvor.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín, a to 28.11.2023 (utorok).