Kedy:
19. apríl 2023 celý deň
2023-04-19T00:00:00+02:00
2023-04-20T00:00:00+02:00
Kde:
Mesto Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske
038 5363011

Upracme si mesto

ČISTIŤ SA BUDE: bezprostredné okolie bytových domov a verejných priestranstiev (odstraňovanie buriny zo záhonov, vyhrabanie lístia, tráv, čistenie od odpadov). Odstraňovanie zvyškov posypového materiálu zo spevnených plôch a parkovísk.

KDE SA BUDE ODPAD DÁVAŤ:
LÍSTIE – do vel’koobjemových zberných vriec (žochy), poprípade nahrabané voľne uložiť‘ na hromadu.
ODPAD – priamo do zberných nádob na zmesový odpad alebo do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob na zmesový odpad. Vel’koobjemné žochy, prípadne vrecia, si treba prevziať od bytových hospodárov, resp. na MsÚ č. dv. 37.

ODPAD ODVEZÚ 20.04.2023 (štvrtok) Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.

Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov odpadov z domácností, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, prípadne je možné ich zaniesť na zberný dvor.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín, a to 26. apríl 2023 (streda)