Kedy:
7. apríl 2022 celý deň
2022-04-07T00:00:00+02:00
2022-04-08T00:00:00+02:00
Kde:
Mesto Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske
038 5363011

Upracme si mesto

Upracme si mesto

Vo štvrtok 7. apríla sa na území mesta Partizánske uskutoční podujatie „Upracme si mesto“, ktorého cieľom je zapojiť občanov do vyčistenia verejných priestranstiev a prispieť tak k jarnému uprataniu mesta. Podujatie je súčasťou aktivity ku Dňu Zeme.

Čo sa bude čistiť?

Bezprostredné okolie obytných domov a verejných priestranstiev (odstraňovanie buriny zo záhonov, vyhrabanie lístia, tráv, čistenie od odpadov). Odstraňovanie zvyškov posypového materiálu zo spevnených plôch a parkovísk.

Kam sa bude odpad dávať?

Do veľkoobjemových zberných vriec (žochy), poprípade nahrabané lístie voľne uložiť na kopu, priamo do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob.

Kde si prevziať vrecia, prípadne žochy?

Od bytových hospodárov, alebo na mestskom úrade č. dverí 37.

Kto a kedy odvezie vrecia s odpadom?

V piatok 8.4.2022 zabezpečia odvoz pracovníci Technických služieb mesta Partizánske.


Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov odpadov z domácností , ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, alebo je možné ich zaviezť na zberný dvor.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín – 12.4.2022.