Kedy:
26. október 2022 @ 15:00 – 17:00
2022-10-26T15:00:00+02:00
2022-10-26T17:00:00+02:00
Kde:
Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske
038 5363011

Upracme si mesto
2 hodiny pre krajšie Partizánske

Upracme si mesto

Mesto Partizánske opäť pozýva občanov do spoločnej aktivity Upracme si mesto. Čistiť sa bude bezprostredné okolie bytových domov a verejných priestranstiev (odstraňovanie buriny zo záhonov, vyhrabávanie lístia, tráv, čistenie od odpadov). Lístie sa bude dávať do veľkoobjemových zberných vriec (žochy), prípadne nahrabané voľne uložiť na hromadu. Odpad sa bude ukladať priamo do zberných nádob na zmesový odpad alebo do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob na zmesový odpad.

Veľkoobjemové žochy, prípadne vrecia si treba prevziať do bytových hospodárov alebo na MsÚ, č. dverí 37.

Odpad odvezú pracovníci Technických služieb mesta Partizánske vo štvrtok 27.10.
_______________

Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov odpadov z domácností, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, alebo je možné ich zaniesť na zberný dvor.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený termín na 3. novembra 2022 (štvrtok).