Kedy:
24. jún 2019 – 29. jún 2019 celý deň
2019-06-24T00:00:00+02:00
2019-06-30T00:00:00+02:00
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO

Týždeň zdravia Partizánske

Týždeň zdravia

24. jún 2019 | pondelok

MERANIE A PORADENSTVO
08:30 – 11:30  Klub spoločenských organizácií,
Februárová ul.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza ponúka meranie cholesterolu, krvného tlaku a poradenstvo.

VÝSTAVA
09.00 – 13.00  Klub spoločenských organizácií
Februárová ul.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Partizánske a Krajské stredisko Trenčín pozývajú na výstava, skúšanie a predaj optických a kompenzačných pomôcok a sociálne poradenstvo

MASÁŽ
08.00 – 18.00 Klub spoločenských organizácií
Februárová ul.
Masážny salón SHA, Daniel Krajčovič – Masáže chrbta a krčnej chrbtice, poradenstvo a terapie. Masáže sú poskytované počas celého týždňa, nutné sa objednať. Masáž na masážnom kresle za 1 €, nie je nutné sa objednať vopred.

SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
16.00 – 17.00 Obradná sieň MsÚ Partizánske
Februárová ul.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany slávnostne ocení bezpríspevkových darcov krvi

 

25. jún 2019 | utorok

ODBER KRVI
8.00 – 11.00 Centrum voľného času Partizánske
ul. Gen. Svobodu
Národná transfúzna služba SR v spolupráci s Klubom darcov krvi PC Šípok organizujú výjazdový odber Národnej transfúznej služby SR pre dobrovoľných darcov krvi v Partizánskom

MERANIA A PREDNÁŠKA
9.00 – 12.00
Klub spoločenských organizácií Zväz postihnutých civilizačnými chorobami Partizánske ponúka meranie hladiny cukru v krvi a meranie tlaku v krvi

 

26. jún 2019 | streda

DEŇ RADOVANA KAUFMANA, DEŇ MLADÝCH MESTA PARTIZÁNSKE
9.00 – 12.00 Nám. SNP Partizánske
Slovenský paralympijský výbor, Základná škola Radovana Kaufmana, Denné centrum Frézia Deň organizujú Radovana Kaufmana – deň mladých. Pripravený je kultúrny a športový program, hudobné vystúpenie, oceňovanie talentovanej mládeže. Viac info na samostatnej stránke.

PORADENSTVO A VÝSTAVA
09.00 – 13.00 Klub spoločenských organizácií
Februárová ul.
Zväz telesne postihnutých, ZO Partizánske ponúka poradenstvo v sociálnej oblasti spojené s ukážkami ortopedických pomôcok a výstavou ručných prác členov organizácie

PORADENSTVO A VÝSTAVA
10.00 – 12.00 Nám. SNP Partizánske
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany ponúka ukážky poskytovania prvej pomoci a vybavenia vozidiel Slovenského červeného kríža. Vhodné najmä pre deti predškolského a školského veku a verejnosť.

 

27 jún 2019 | štvrtok

PREZENTÁCIA A PREDAJ
9.00 – 15.00 Nám. SNP Partizánske
Predaj a prezentácia výrobkov podporujúcich zdravý životný štýl z oblasti stravovania, prírodnej a liečivej kozmetiky a mnoho iných zaujímavostí

MERANIE A EDUKÁCIA
9.00 – 14.00 Nám. SNP Partizánske
Nemocnica na okraji mesta, n. o., Svet zdravia, a. s. ponúka meranie krvného tlaku, glykémie a edukáciu o dezinfekcii rúk s praktickými ukážkami

PREDNÁŠKA A PORADENSTVO
14.00 Klub spoločenských organizácií
Februárová ul.
Liga proti rakovine – Partizánske pripravila prednášku na tému Psychologické poradenstvo pri onkologickom ochorení, PhDr. Ľubica Pastoreková

28. jún 2019 | piatok

PORADENSTVO A EDUKÁCIA
10.00 – 11.30  Klub spoločenských organizácií
Februárová ul.
Klub Sclerosis Multiplex, ZO Partizánske ponúka informácie o formách pomoci pri prekonávaní ťažkostí a zmierňovaní zdravotných a sociálnych dôsledkov ochorenia

PREZENTAČNÝ DEŇ
10.00 – 12.00 Denné centrum Frézia
Deň otvorených dverí, aktivity mladých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

29. jún 2019 | sobota

OLYMPIÁDA DôCHODCOV
8.00 – 16.00 Športový areál ZŠ Rudolfa Jašíka
Obuvnícka ul.
Mestská a regionálna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Partizánske v spolupráci so ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske vás pozývajú na 14. ročník Športovej olympiáda dôchodcov. Športové disciplíny ako stolný tenis, štafetový beh, petang a iné.