Kedy:
22. marec 2023 @ 10:00 – 12:00
2023-03-22T10:00:00+01:00
2023-03-22T12:00:00+01:00
Kde:
Námestie SNP, Partizánske
pred Domom kultúry
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske a Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Svetový deň vody

Primátor Mesta Partizánske a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, pripravili k Svetovému dňu vody dňa 22. marca nasledovnú prezentáciu prevádzkových činností spoločnosti:

Ukážky strojov, zariadení a činností vodárenských pracovníkov

 • ukážka zhotovenia vodovodnej prípojky
 • ukážky opravy vodovodného potrubia v prípade poruchy
 • ukážka čistenia kanalizácie
 • ukážka vyhľadávania vodovodného potrubia

Cisterna s pitnou vodou

 • zabezpečenie dodávky pitnej vody v núdzových situáciách

Bezplatná analýza pitnej vody z domácich studní na dusičnany

 • akreditované laboratórium vykoná bezplatné stanovenie dusičnanov, pH a tvrdosti vody z prinesených vzoriek vody z domácich studní (počet analyzovaných vzoriek je obmedzený na cca 200 ks),
 • vzorky vody treba priniesť v minimálnom objeme 200-250 ml v čistej nádobe (odpustená voda zo studne v dĺžke min. 5 min.), označené menom, adresou a tel. číslom zákazníka.

Prezentácia sa uskutoční dňa 22. marca 2023 v čase
od 10:00-12:00 hod.
na Námestí SNP v Partizánskom pri Dome kultúry

Orientačný časový harmonogram akcie

10:00 – Otvorenie
11:00 – Vyhodnotenie súťaže pre Základné školy
12:00 – Ukončenie

Priebežne:

 • Ukážka zhotovenia vodovodnej prípojky
 • Ukážky opravy vodovodného potrubia v prípade poruchy
 • Ukážka čistenia kanalizácie
 • Ukážky vyhľadávania vodovodného potrubia

 

Všetkých srdečne pozývame!