Oslavy 78. výročia oslobodenia
Mesta Partizánske

Mesto Partizánske v spolupráci s ďalšími organizáciami vás pozývajú na oslavy 78. výročia oslobodenia Mesta Partizánske. Oslavy sa začnú, tak ako každý rok, Behom oslobodenia, do ktorého sa zapoja žiaci našich základných a stredných škôl. Po jeho skončení bude nasledovať Slávnostné zhromaždenie verejnosti, príhovory primátora a hostí a potom pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlých hrdinov na Námestí SNP.