Kedy:
30. máj 2023 @ 14:00 – 17:00
2023-05-30T14:00:00+02:00
2023-05-30T17:00:00+02:00
Kde:
Mesto Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske, Bc, Jana Beňušková Kováčová
0917 949623

Mobilný zber
oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín

Mesto Partizánske organizuje zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Do označeného zberového vozidla je na zberných miesta možné odovzdať

 • absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 • olejové filtre, rozpúšťadlá, oleje a tuky iné ako použité kuchynské oleje
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • autobatérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

Upozorňujeme občanov, že odpad z domácností s obsahom škodlivín je zakázané zhromažďovať v zberných nádobách určených na zhromažďovanie komunálneho odpadu.

HARMONOGRAM A LOKALITY ZBER

30.mája 2023

 1. MALÉ BIELICE
  Spoločenské centrum, Kúpeľná 213/11
  14:00 – 14:15
 2. VEĽKÉ BIELICE
  Dom kultúry, Topoľová 961
  14:20 – 14:35
 3. NÁVOJOVCE
  Dom kultúry, Stará cesta č. 7
  14:40 – 14:55
 4. LUHY II
  Veľká okružná, parkovisko pri zb. surovinách Žilina, a. s.
  15:05 – 15:20
 5. LUHY I
  Malá okružná 1456, pri reštaurácii Ulita
  15:25 – 15:40
 6. CENTRUM
  R. Jašíka, parkovisko oproti futbal. štadiónu
  15:45 – 16:00
 7. ŠTRKOVEC
  Námestie Mieru – pri hostinci Cigánka
  16:05 – 16:20
 8. ŠIMONOVANY
  Šimonovianska ulica 30, bývalá pošta
  16:25 – 16:40
 9. ŠÍPOK
  Malinovského, pri predajni Terno
  16:45 – 17:00

Bližšie informácie získate na oddelení ŽP a dopravy MsÚ Partizánske, telefonicky na 0917 949 623 (Bc. Jana Beňušková Kováčová).