Kedy:
3. február 2021 @ 15:00
2021-02-03T15:00:00+01:00
2021-02-03T15:15:00+01:00
Kde:
ONLINE
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske

Primátor mesta Partizánske v zmysle zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva

4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom,

ktoré sa uskutoční dňa 3. februára 2021 o 15.00 h formou videokonferencie s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na úpravu právnych vzťahov k pozemkom v súvislosti s projektom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre: 1. etapa Partizánske – Šimonovany“
  3. Interpelácie, diskusia
  4. Záver

Zasadnutie ms. zastupiteľstva môžete sledovať prostredníctvom videokoferencie.