Kedy:
23. október 2019 @ 15:00 – 17:00
2019-10-23T15:00:00+02:00
2019-10-23T17:00:00+02:00
Kde:
mesto Partizánske
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske

Dve hodiny pre krajšie Partizánske

Dve hodiny pre krajšie Partizánske

Cieľom je zapojiť občanov do vyčistenia verejných priestranstiev a prispieť tak k jesennému uprataniu mesta.

Čo sa bude čistiť?
bezprostredné okolie bytových domov a verejných priestranstiev (čistenie od odpadov), záhony (odstraňovanie buriny zo záhonov, vyhrabanie lístia a pod.)

Kde sa bude odpad dávať?
Priamo do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (okrem odpadu zo zelene). Do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob.

Kde si prevziať plastové vrecia?
od bytových hospodárov, alebo na MsÚ.

Kto a kedy odvezie vrecia s odpadom?
23. októbra po 17. hodine (alebo 24. októbra) ich odvezú Technické služby mesta Partizánske s.r.o.

Čistenie nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov z domácností, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, prípadne je možné ich zaniesť na zberný dvor.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín 7. 11. 2019.