V Partizánskom je niekoľko historických, spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ktoré občania i návštevníci mesta vyhľadávajú.

https://u.smedata.sk/blog/article/8/37/374988/374988_article_photo_1WZ99m10_900x.jpeg?r=27bpVodný hrad

V mestskej časti Šimonovany sa nachádza goticko-renesančný Vodný hrad pochádzajúci z 12. storočia. Posledná rekonštrukcia v roku 2015 rozšírila činnosť mestskej knižnice a jeho využitie v kultúrno – poznávacom cestovnom ruchu. V priestoroch kaštieľa je zriadené vysunuté pracovisko Mestskej knižnice Partizánske (čitáreň so študovňou, detská čitáreň, verejný internet) a historická expozícia Mestského múzea Partizánske.

Otváracie hodiny:

október  – apríl
utorok 14.00 -18.00 h
štvrtok 14.00 – 18.00 h
piatok – pre kolektívy ZŠ

máj – september
utorok 14.00 -18.00 h
štvrtok 14.00 – 18.00 h
piatok  09.00 – 13.00 h

Počas štátnych sviatkov zatvorené. Počas letných prázdnin budú vypísané konkrétne soboty.

Po telefonickej dohode sú návštevy kaštieľa možné aj mimo otvorených dní. Telefonický dohovor 2 dni vopred pred sprístupnením kaštieľa.

Adresa: ŠImonovianska cesta, 95803 Partizánske

GPS: N 48.6313036, E 18.3911378

Prevádzkovateľ: MESTSKÁ UMELECKÁ AGENTÚRA, Dom kultúry, Makarenkova 214, 958 01 Partizánske

Kontakt: Mgr. Silvia Schönová / +421 908 199703 / vodnyhrad@muap.sk / www.muap.sk


https://www.trencinregion.sk/images/listings/686/mestske_muzeum_partizanske-dc1de63beb3710e5a47695d445b64dc1.jpegMestské múzeum

Od roku 2014 Mestské múzeum zhromažďuje, chráni, spracováva a sprístupňuje predmety patriace k dejinám mesta Partizánske, ako aj okolitého regiónu. Výsledky svojej odbornej činnosti múzeum popularizuje formou výstav, besied, prednášok, propagačných materiálov a publikácií s dôrazom na mládež a regionálnu výchovu. Poslaním múzea je zároveň i sprostredkovanie rôznych výstav s rozličným tematickým zameraním, z rôznych oblastí života.

Otváracie hodiny

Utorok 10.00 – 16.00 h (prestávka 12.00 – 13.00 h)
Štvrtok 10.00 – 16.00 h (prestávka 12.00 – 13.00 h)

Adresa: Družstevná 1280, 958 01 Partizánske

GPS:  N 48.6244889, E 18.3679286E

Prevádzkovateľ: Mesto Partizánske

Kontakt: PhDr. Vladimír Marko / +421 904 997748 / info@muzeumpe.sk / www.muzeumpe.sk


Hvezdáreň v Partizánskom

Koncom augusta roku 1988 bola v mestskej časti Malé Bielice daná do užívania širokej verejnosti hvezdáreň. Účelové zariadenie pozostáva z prednáškovej sály pre 68 návštevníkov, päť a pol metrovej kupoly a kancelárskych priestorov.

Hlavným astronomickým prístrojom hvezdárne je šošovkový ďalekohľad – refraktor systému Coudé (150/2250mm) doplnený okulárovou revolverovou koncovkou, ktorá umožňuje meniť zväčšenie v rozsahu od 56 do 375 krát. V spojení z najmodernejšou televíznou CCD kamerou sa ďalekohľad stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu pozorovať naraz všetci návštevníci, v pohodlí prednáškovej sály hvezdárne jedinečný astronomický úkaz. Základné pozorovacie programy, ktoré sú adresované širokej verejnosti sa uskutočňujú v stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci.

Otváracie hodiny: Pozorovania pre verejnosť sa konajú vždy stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci po zotmení do 22:00. Vstup na pozorovanie je možný len do 21:00. Akcia sa koná len za priaznivého počasia.

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Adresa: Dolinky 177, 958 04 Partizánske – Malé Bielice

GPS: N 48.6305094, E 18.3415303

Kontakty: Vladimír Mešter / +421 38 7497108, +421 910947104 / hvezdap@hvezdaren.sk / www.hvezdaren.sk


Slovanské múzeum A.S.Puškina Brodzany

Od roku 1979 sídli Slovanské múzeum A. S. Puškina v renesančnom kaštieli v Brodzanoch. Majiteľom brodzianskeho kaštieľa bol v 19. storočí rakúsky diplomat Gustav Friesenhof s manželkou Alexandrou N. Gončarovovou, sestrou Puškinovej manželky Natálie. Rodinné väzby na ruského básnika dávali miestu mimoriadne tvorivú atmosféru.

Časť expozície múzea dokumentuje vplyv A. S. Puškina na slovenskú literatúru a mapuje najvýznamnejšie etapy jeho života. Zariadenie salónov, ktoré tvorí pozostalosť rodiny Friesenhofovcov a viaceré spomienkové predmety, približuje návštevníkom atmosféru rodinného sídla šľachty na prelome 19. a 20. storočia. Okrem prehliadok stálej expozície v kaštieli SMASP usporadúva besedy so spisovateľmi, kultúrno-spoločenské a odborné podujatia či vyučovacie hodiny so súťažami.

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok 09:00 – 15:00
sobota                   10:00 – 14:00
nedeľa a štátne sviatky zatvorené

Adresa: Slovanské múzeum, 958 42 Brodzany

GPS:  N 48.6083300, E 18.3437322

Prevádzkovateľ: Slovenská národná knižnica

Kontakty: +421 38 2452650, 2452651, 2452653 / slovanske.muzeum@snk.sk / www.snk.sk


Morské usadeniny Veľké Kršteňany

Výskyt morských usadenín vo Veľkých Kršteňanoch patrí do obdobia spred 45 miliónov rokov. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že na rozdiel od väčšiny iných výskytov na Slovensku i v celej strednej Európe neprekonali tieto horniny po usadení väčší stupeň premeny a zachovali si pôvodný obsah mikroskopických organizmov, hlavne porcelánovobielych schránok jednobunkovcov, lastúrničiek, rybých zúbkov, ihlíc morských ježkov a pod. V usadeninách sa v množstve vyskytujú najmä schránky jednobunkovcov, ktoré tvorili hlavnú biomasu planktónu vtedajšieho mora.

Morské usadeniny vo Veľkých Kršteňanoch patria do obdobia, kedy Zem prechádzala svojimi zlomovými momentmi svojej existencie, ktoré nastali po jej zrážke s asteroidom, ktorý dopadol do oblasti Mexického zálivu a bol príčinou celoplanetárnej kataklizmy.

Lokalita Veľké Kršteňany patrí do obdobia, kedy sa Zem nachádzala v období optimálnych klimatických podmienok, ktoré sa stabilizovali po nadmernom prehriatí atmosféry a oceánov a pred prvým výraznejším globálnym ochladením . Bolo to obdobie populárne označované pozemským rajom alebo edenom.

More ustúpilo, no zanechalo nám cenné svedectvo o usporiadaní a charaktere vtedajšieho sveta.

 

Otváracie hodiny:

nonstop, voľné prístupné miesto

Adresa:

GPS:

Prevádzkovateľ:

Kontakty: