Propozície

Dátum: 15. máj 2021 (sobota)
Organizátor: Združenie kresťanských seniorov Partizánske – mesto, v spolupráci s:
Základná škola s materskou školou Veľká okružná Partizánske
Mesto Partizánske

Štart – cieľ – prezentácia areál ZŠ s MŠ Veľká okružná Partizánske, (GPS súradnice: N 48.622057, E 018.358064) Parkovanie: parkoviská pri obytných domoch v okolí. Do areálu školy bude vjazd povolený len vyčleneným vozidlám!

Časový rozpis:
8:30 – otvorenie prezentácie
9:45 – ukončenie prezentácie
9:50 – poučenie pretekárov
– slávnostné otvorenie pretekov
10:00 – štart 10 km
10:15 – štart 4 km
11:15 – predpokladaný príchod posledných pretekárov
12:00 – slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
12:30 – ukončenie podujatia

Technické ustanovenia: Povrch trate: cca 300 m asfalt, potom štrk a tvrdý trávnatý povrch na hrádzi rieky Nitry.

Kategórie a trate:

 • juniori/juniorky (2003 a mladší ) – 4 km (len so súhlasom zákonného zástupcu)
 • muži/ženy (1981 – 2002) – 4 km
 • muži/ženy (1961 – 1980) – 4 km
 • muži/ženy (1960 a starší) – 4 km
 • muži/ženy (1981 – 2002) – 10 km
 • muži/ženy (1961 – 1980) – 10 km
 • muži/ženy (1960 a starší) – 10 km – hlavné kategórie

Štartovné:
5 € (pri platbe v termíne do 12.5.2021),
6 € (pri prihlásení na mieste)
1 € pre kategórie juniori/juniorky (pri registrácii vopred aj pri prihlásení na mieste).

Štartovné zahŕňa

 • účastnícka medaila pre všetkých v cieli
 • v cieli jedlo a pitný režim
 • pitný režim na občerstvovačke
 • úschovňa batožiny
 • cieľová SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
 • štartovné číslo

Prihlasovanie:
cez prihlasovací formulár na www.vysledkovyservis.skZATIAĽ NIE JE SPUSTENÉ.
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav, v akom nastúpi na štart a zúčastní sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Trať preteku vedie z areálu školy po príjazdovej ceste na ulicu Veľká okružná, križuje ju a pokračuje po hrádzi rieky Nitry. Pokračuje cez lávku cez rieku Nitricu (Belanku) a popod most na ceste II/593 pokračuje po hrádzi poza ČOV až k letisku Malé Bielice, kde je obrátka pre krátku trať (4 km). Dlhá trať (10 km) pokračuje ďalej v smere toku po hrádzi rieky Nitry. Obrátky budú riadne vyznačené a doplnené občerstvovacími stanovišťami.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Ceny pre víťazov:

 • Každý pretekár dostane účastnícku medailu.
 • Pretekári na prvých troch miestach v kategóriách nad 18 rokov dostanú finančné odmeny: 1. miesto 15 €, 2. miesto 10 €, 3. miesto 5 €
 • Víťaz kategórie dostane pohár.
 • Organizátori odmenia najstaršiu ženu a najstaršieho muža, ako aj najmladšieho chlapca a dievča.

Ostatné ustanovenia:

 • Šatne sú k dispozícii v priestoroch základnej školy. (Štartovné číslo slúži na výdaj uschovanej batožiny po preteku).
 • Pretekár, ktorý dobehne do cieľa, sa nesmie zdržiavať v cieľovej rovinke a priestore cieľa, ale na vyklusanie použije vyhradený priestor na ihrisku. Porušenie tohto pravidla môže mať za následok diskvalifikáciu pretekára.
 • Prípadné protesty možno podať písomne vo vyznačenom priestore riaditeľstva pretekov najneskôr 15 minút po skončení pretekov (po dobehnutí posledného pretekára) s finančným vkladom 5 €. V prípade neuznania protestu sa vklad nevracia.
 • Účastník je povinný zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
 • Povinnosťou pretekárov umiestnených na 1. až 3. mieste je osobne sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a prevziať ceny.
 • Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
 • Po pretekoch bude pripravené občerstvenie v priestoroch školy (guláš a pivo/kofola)

Meranie času a výsledky:

 • Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. Trenčín. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.vysledkovyservis.sk, vždy krátko po dobehnutí pretekára do cieľa.
 • Pri prezentácii účastník dostane štartovné číslo a čip. Číslo je povinný mať počas celých pretekov pripnuté na hrudi. Jeho strata alebo nesprávne nosenie môže mať za následok diskvalifikáciu. Čip s popruhom si upevní na nohu a po skončení pretekov je povinný čip odovzdať.
 • Ak pretekár zadá v prihláške svoje mobilné tel. číslo, dostanete SMS s výsledným časom a umiestnením.

Organizačný výbor:

 • predseda: Mgr. Peter Chochoľák
 • členovia: Stanislav Husár, Mgr. Helena Šimončičová, Mgr. Dagmar Medeková, Vladimír Ištván, Marián Benada
 • kontaktná osoba: Stanislav Husár (0918 147999, zkshusar42@centrum.sk)
 • propagácia: Mgr. Martin Znášik (0944 544669, info@partizanske.info)
 • časomiera a výsledkový servis: Dušan Harangozo – Sunbell, s.r.o. Trenčín

Výsledky – 5. ročník (2019)

Spracovanie výsledkov Bežeckých pretekov spracovala spoločnosť Sunbell s.r.o Trenčín, výsledky nájdete na ich stránke www.vysledkovyservis.sk.


VÝSLEDKY – 4. ročník (2018)