REGISTRÁCIA

edit 04.08.2018, 23:00
ONLINE REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ,
PREZENTÁCIA PRED ZAČIATKOM PODUJATIA JE OD 8:30 h do 9:45h.


PROPOZÍCIE

Turistický klub HOREC Partizánske, sekcia cykloturistiky pozýva všetkých priaznivcov cykloturistiky na

1. ročník cykloturistického podujatia
BAŤOVIANSKA GALUSKA 2018

Ponúkame vám potulky po okresoch Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie, od detí až po cyklistických veteránov. Cestné trasy vedú takmer výlučne po vedľajších cestných ťahoch.

Kedy: 5. august 2018 – prvá augustová nedeľa
Kde:  Námestie SNP Partizánske, pešia zóna
Trasy: C1 – okruh cca 105 km
C2 – okruh cca 49 km

Na trasách budú rozmiestnené občerstvovacie stanice, ktorých polohy budú zaznamenané na sprievodnej mapke. Mapku dostane každý účastník pre prezentácii.

Registračný formulár nájdete na konci tejto stránky.

Program:

Prezentácia – od 8:30 h do 9:45 h na Námestí SNP, štartovné 3 €/osoba, deti v sprievode rodičov neplatia.
Štart – 10:15h, spoločný štart pre obe kategórie z Námestia SNP
Cieľ – Pohostinstvo Šport (Škultétyho ulica, oproti budove Polície SR). Cieľ bude otvorený od 12:00 h. V cieli každého účastníka čaká Účastnícky list a občerstvenie. Ukončenie podujatia je o 16:00 h, po tomto čase bude cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.

Upozornenie:

  • vek štartujúceho je neobmedzený, deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode rodičov (platí pre obe trasy),
  • vlastný bicykel v dobrom technickom stave a aspoň základné vybavenie (duša, pumpa…),
  • na trase zabezpečené občerstvovacie stanovištia s vodou (!)
  • ochranná prilba je povinná podľa platných predpisov,
  • podujatie sa uskutoční za každého počasia,
  • každý účastník štartuje na vlastné riziko a nebezpečie, podujatie sa koná za plnej cestnej premávky, bez zabezpečenia križovatiek, je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky

Informácie:
0948 061060, 0903 486497
www.tkhorec.szm.sk


Mapka trasy C1 (105 km)

Partizánske – Brodzany – Nedanovce – Turčianky – Klátova Nová Ves – Bošany – Nedanovce – Chynorany – Bošany – Horné Chlebany – Krušovce – obchvat Topoľčian – Chrabrany – Urmince – Nemčice – Kuzmice  – Jacovce- Velušovce – Závada – Duchonka – Kulháň – Zlatníky – Pochabany – Šišov – Rybany – Ostratice – Livina – Nadlice – Chynorany – Žabokreky nad Nitrou – Partizánske


Mapka trasy C2 – 49 km

Partizánske – Brodzany – Nedanovce – Chynorany – Bošany – Horné Chlebany – Solčianky – Norovce – Šišov – Rybany – Ostratice – Livina – Nedanovce – Chynorany – Žaboreky nad Nitrou – Partizánske