16 Po
Celý deň
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Teraz: 16:47
8:00 Primátorská kvapka krvi
Primátorská kvapka krvi
sep 16 @ 8:00 – 11:00
Primátorská kvapka krvi @ Klub spoločenských organizávií
Primátor mesta Jozef Božik a Klub darcov krvi vás pozývajú PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI Veľké poďakovanie patrí za šľachetnosť, dobrosrdečnosť, ľudskosť a spolupatričnosť všetkým, ktorým zdravie, čas a vôľa umožnia opäť zachraňovať ľudské životy a zdravie[...]