Krížová cesta povýšenia svätého kríža

krížová cesta Partizánske
foto: Miroslav Lisinovič – lisinovic.blog.sme.sk

Krížová cesta povýšenia svätého kríža Partizánske

Krížová cesta v Partizánskom vznikla v roku 2011. Autorom myšlienky je pán Jozef Petrík, a jej vznik podporili Klub kresťanských seniorov, predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi aj primátor mesta. Všetkých štrnásť obrazov zastavení krížovej cesty namaľovali žiaci zo základných škôl a základných umeleckých škôl okresu Partizánske. Krížová cesta sa začína do svahu osadenou jaskyňou lurdskej Panny Márie.

Slávnostné posvätenie krížovej cesty sa uskutočnilo v októbri 2013. Odvtedy je často navštevovaným miestom nielen veriacimi pri modlitbách. Od jedného z krížov je pekný výhľad na mesto a okolie.

Prístupné verejnosti: nonstop

Mapa a GPS súradnice:  48.6186886N, 18.3654386E

 

Náučný chodník Bielické bahná

bielické bahnáBielické bahná

Náučný chodník Bielické bahná bol z iniciatívy dobrovoľníkov z Klubu Strom života Partizánske otvorený v roku 2011. Prírodný areál sa rozprestiera v katastri mestskej časti Veľké Bielice, na ploche 2,87 ha. Patrí pod Správu chránenej krajinnej oblasti Ponitrie ako lokalita s III. stupňom územnej ochrany. Má charakter mokraďového biotopu na rašelinovom podklade s teplým minerálnym prameňom. Nachádza sa tu aj niekoľko menších jazierok s voľnou vodnou hladinou, napájaných termálnou vodou s hĺbkou vody asi 50 cm a asi metrovou vrstvou bahna, ktoré však počas suchšieho obdobia vysychajú. Vzhľadom na pôdno-ekologické vlastnosti a hydrologický režim lokality dominuje v areáli hydro a hygrofóbna vegetácia s fragmentami krovinových formácií vrbín a solitérnych drevín lužných lesov.

Bielické bahná v sebe skrývajú vzácny biotop európskeho významu – vápenité slatiny s kriticky ohrozeným druhom mokraďovej trávy – maricou pílkatou, čo bolo aj hlavným dôvodom na zaradenie bahien do národného zoznamu území európskeho významu. Okrem vzácneho biotopu sa areál vyznačuje aj výskytom rôznych chránených druhov rastlín a rozmanitosťou druhov vtáctva. V roku 2011 získali Bielické bahná ocenenie Zelená oáza roka.

Otváracie hodiny:

nonstop

Adresa: Topoľčianska cesta, Partizánske – Malé Bielice

Mapa a GPS súradnice:  N 48.6289528, E 018.3445172