Vodný hrad v Šimonovanoch

Vodný hradVodný hrad v Šimonovanoch

V mestskej časti Šimonovany sa nachádza goticko-renesančný Vodný hrad pochádzajúci z 12. storočia. Posledná rekonštrukcia v roku 2015 rozšírila činnosť mestskej knižnice a jeho využitie v kultúrno – poznávacom cestovnom ruchu. V priestoroch kaštieľa je zriadené vysunuté pracovisko Mestskej knižnice Partizánske (čitáreň so študovňou, detská čitáreň, verejný internet) a historická expozícia Mestského múzea Partizánske.

Otváracie hodiny:

október  – apríl
utorok 14.00 -18.00 h
štvrtok 14.00 – 18.00 h
piatok – pre kolektívy ZŠ

máj – september
utorok 14.00 -18.00 h
štvrtok 14.00 – 18.00 h
piatok  09.00 – 13.00 h

Počas štátnych sviatkov zatvorené. Počas letných prázdnin budú vypísané konkrétne soboty.

Po telefonickej dohode sú návštevy kaštieľa možné aj mimo otvorených dní. Telefonický dohovor 2 dni vopred pred sprístupnením kaštieľa.

Adresa: ŠImonovianska cesta, 95803 Partizánske

Mapa a GPS súradnice: N 48.6313036, E 18.3911378

Prevádzkovateľ: MESTSKÁ UMELECKÁ AGENTÚRA, Dom kultúry, Makarenkova 214, 958 01 Partizánske

Kontakt:
Mgr. Silvia Schönová,
telefón: +421 908 199703,
e-mail: vodnyhrad@muap.sk,
web: www.muap.sk

 

Slovanské múzeum A.S.Puškina Brodzany

Slovanské múzeum A.S.Puškina Brodzany

Od roku 1979 sídli Slovanské múzeum A. S. Puškina v renesančnom kaštieli v Brodzanoch. Majiteľom brodzianskeho kaštieľa bol v 19. storočí rakúsky diplomat Gustav Friesenhof s manželkou Alexandrou N. Gončarovovou, sestrou Puškinovej manželky Natálie. Rodinné väzby na ruského básnika dávali miestu mimoriadne tvorivú atmosféru.

Časť expozície múzea dokumentuje vplyv A. S. Puškina na slovenskú literatúru a mapuje najvýznamnejšie etapy jeho života. Zariadenie salónov, ktoré tvorí pozostalosť rodiny Friesenhofovcov a viaceré spomienkové predmety, približuje návštevníkom atmosféru rodinného sídla šľachty na prelome 19. a 20. storočia. Okrem prehliadok stálej expozície v kaštieli SMASP usporadúva besedy so spisovateľmi, kultúrno-spoločenské a odborné podujatia či vyučovacie hodiny so súťažami.

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok 09:00 – 15:00
sobota                   10:00 – 14:00
nedeľa a štátne sviatky zatvorené

Adresa: Slovanské múzeum, 958 42 Brodzany

Mapa a GPS súradnice:  N 48.6083300, E 18.3437322

Prevádzkovateľ: Slovenská národná knižnica

Kontakty:
Mgr. Alexandra Lukáčová
telefón: +421 38 2452650, 2452651, 2452653,
e-mail: slovanske.muzeum@snk.sk,
web: www.snk.sk

Mestské múzeum Partizánske

Mestské múzeum

Od roku 2014 Mestské múzeum zhromažďuje, chráni, spracováva a sprístupňuje predmety patriace k dejinám mesta Partizánske, ako aj okolitého regiónu. Výsledky svojej odbornej činnosti múzeum popularizuje formou výstav, besied, prednášok, propagačných materiálov a publikácií s dôrazom na mládež a regionálnu výchovu. Poslaním múzea je zároveň i sprostredkovanie rôznych výstav s rozličným tematickým zameraním, z rôznych oblastí života.

Otváracie hodiny

Utorok 10.00 – 16.00 h (prestávka 12.00 – 13.00 h)
Štvrtok 10.00 – 16.00 h (prestávka 12.00 – 13.00 h)

Adresa: Družstevná 1280, 958 01 Partizánske

Mapa a GPS súradnice:  N 48.6244889, E 18.3679286E

Prevádzkovateľ: Mesto Partizánske

Kontakt:
PhDr. Vladimír Marko
telefón: +421 904 997748,
email: info@muzeumpe.sk,
web: www.muzeumpe.sk